Internistyczny

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób narządów wewnętrznych  u osób po 18 roku życia

Kardiologiczny

Diagnostyka i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego

Geriatryczny

Diagnostyka i leczenie chorób u osób po 60 roku życia

Gabinet Terapii Manualnej i Fizjoterapii

Diagnostyka oraz kompleksowa terapia osób z problemami bólowymi, dysfunkcjami oraz ograniczeniami ruchomości w wyniku przebytego urazu, przeciążeń, niewłaściwej aktywności lub czynników chorobowych wpływających na naszą mobilność i sprawność.

USG narządów wewnętrznych:

Bezbolesne i nieinwazyjne badanie wykorzystujące aparat ultrasonograficzny ( USG). Badanie może być wykonane niezależnie od wieku

 • jama brzuszna
  Ocena narządów miąższowych jamy brzusznej (wątroby, trzustki, śledziony nerek), aorty, pęcherza moczowego, narządu rodnego, prostaty
 • tarczyca
  Ocena tarczycy ( narząd położony na szyi odpowiedzialny za produkcję hormonów wpływający za metabolizm organizmu)
 • piersi i węzłów chłonnych pachowych
  Ocena piersi i węzłów chłonny dołów pachowych u kobiet i mężczyzn
 • worka mosznowego i jąder
  Ocena moszny i jąder
 • węzły chłonne
  Ocena węzłów chłonny okolicy szyi, dołów pachowych, nadobojczy, podobojczy, pachwin
 • ślinianki
  Ocena narządów produkujących ślinę ( zlokalizowane w obrębie policzków, podżuchwowo)

USG Doppler:

Bezbolesne i nieinwazyjne badanie oceniające tętnice (ich przebieg, ewentualne zwężenia, zaburzenia w przepływie krwi) i żyły ( ocena obecności materiału zakrzepowego, zaburzeń przepływu krwi)

 • naczyń szyi
 • żył kończyn dolnych
 • tętnic kończyn dolnych
 • tętnic kończyn górnych
 • naczyń jamy brzusznej

Holter EKG

24-godzinny zapis pracy serca w trakcie normalnej aktywności codziennej chorego. Badanie bezbolesne, nieinwazyjne.

 Wskazania:

 • nieustalonego pochodzenia kołatania serca, omdlenia
 • ocena reakcji na podawane leki wpływające na rytm serca
 • ocena obecności zaburzeń rytmu serca u pacjentów obciążonych kardiologicznie
 • ustalenie ew obecności zaburzeń rytmu serca u chorych po udarze

ocena działania urządzenia u chorych po wszczepieniu kardiostymulatora lub kardiowertera-defibylatora

Holter RR (ciśnieniowy)

Wielokrotna rejestracja ciśnienia tętniczego w ciągu 24 godzin  w trakcie normalnej aktywności codziennej chorego. Badanie bezbolesne, nieinwazyjne.

Wskazania:

 • konieczność dokładnej oceny ciśnienia tętniczego

ocena skuteczności leczenia

Spirometria

Badanie oceniające przepływ powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w trakcie oddychania). Badanie bezbolesne, nieinwazyjne.

Wskazania:

 • u osób z podejrzeniem lub objawami chorób układu oddechowego ( kaszel, duszność)
 • u osób z czynnikami ryzyka uszkodzenia układu oddechowego ( palenie tytoniu, narażenie na czynniki toksyczne
 • monitorowanie przebiegu chorób układu oddechowego czy skuteczności ich terapii

Przeciwwskazania:

 • tętniak aorty >6cm, tętniaki tętnic mózgowych
 • 2 miesiące po przebytach zabiegach okulistycznych na siatkówce; 6 miesięcy po zabiegach na przednim odcinku gałki ocznej
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnice
 • ostre stany chorobowe

wczesny okres po zabiegach chirurgicznych uniemożliwiający prawidłowe wykonanie głębokich wdechów i wydechów

EKG

Graficzna prezentacja aktywności elektrycznej serca. Badanie bezbolesne, nieinwazyjne.

Wskazania:

 • wszyscy po 40 r.ż
 • osoby z chorobami kardiologicznymi w celu oceny zaawansowania choroby czy oceny skuteczności leczenia
 • osoby z podejrzeniem lub zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych

osoby z podejrzeniem zaburzeń rytmu serca oraz członków rodzin osób, które zmarły nagle z powodu arytmii lub z przyczyn niewyjaśnionych.

Próba wysiłkowa

Badanie oceniające pracę serca w trakcie wysiłku fizycznego

Wskazania:

 • podejrzenie choroby wieńcowej, ocena zaawansowania tej choroby
 • ocena zagrożeniem zgonu lub incydentów sercowo-naczyniowych w przyszłości
 • ocena wydolności fizycznej i tolerancji wysiłku fizycznego
 • ocena objawów „ sercowych” związanych z wysiłkiem fizycznym

Przeciwwskazania:

 • ostre stany kardiologiczne lub zaostrzenie przewlekłych chorób kardiologicznych
 • fizyczna niezdolność pacjenta do wykonania próby
 • objawowe wady serca

względne: zaburzenia elektrolitowe, znaczna niedokrwistość, nadczynność tarczycy, nadciśnienie tętnicze>200/110mmHg

UKG

Badanie obrazowe umożliwiające uwidocznienie serca i dużych naczyń za pomocą ultrasonografii (nieinwazyjne, bezbolesnie, powtarzalne), podstawowe badanie kardiologiczne.

Rozpoznawanie przyczyn, skutków korozji biologicznej (glonów, grzybów,owadów) w budownictwie.
Działania prewencyjne oraz metody jej zwalczania.

Dalsze informacje na stronie internetowej gmr-myko.pl